prof. dr hab. inż.

Arkadiusz Wójs

rektor Politechniki Wrocławskiej

PLAN NA DRUGĄ KADENCJĘ

prof. dr hab. inż.

Arkadiusz Wójs

rektor Politechniki Wrocławskiej

PLAN NA DRUGĄ KADENCJĘ

Szanowni Państwo

Dziękuję Państwu za wspólną pracę na rzecz naszej Uczelni.

Zaangażowanie różnych grup, ale też indywidualna praca każdej i każdego z Was sprawiły, że ostatnie cztery lata były dobrym czasem dla Politechniki.

Zaczynaliśmy od poważnych kłopotów, ale dziś na każdym polu jesteśmy w zupełnie innym miejscu. 

Po gaszeniu pożarów i korekcie pryncypiów, a przede wszystkim mierzeniu się z tak wielkimi kryzysami jak pandemia, możemy odważnie myśleć o przyszłości.

Trudny czas wiele nas nauczył i doświadczona nim Uczelnia jest bardziej odporna na przyszłe kryzysy, a zdobyta wiedza i umiejętności dają poczucie bezpieczeństwa, co umożliwia podejmowanie kolejnych wyzwań. 

Rozwój Uczelni nabiera rozpędu i to, co cztery lata temu było marzeniem, dziś jest realnym planem.

To niesamowite, jak szybko potrafi się zmieniać tak ogromna i borykająca się z problemami organizacja; nasza Uczelnia nie okazała się ospałym molochem, lecz żwawym i zwinnym gigantem.

Tworzymy na PWr coś wyjątkowego w skali kraju, ale znanego nam z wyjazdów na doktoraty, staże czy konferencje w najlepszych ośrodkach naukowych. 

Z impetem budujemy więc nowoczesny europejski uniwersytet techniczny, oparty na spajających wspólnotę wartościach, synergii dziedzin nauki, współpracy instytucjonalnej i współdziałaniu ludzi.

Problemy i ambicje nie poróżniły nas i w naszej społeczności widać życzliwość i wspólną radość z sukcesów poszczególnych grup i osób. 

Jako instytucja i społeczność uczymy się też nawzajem dostrzegać i doceniać w sobie coraz więcej; cieszy mnie nagradzanie kadry dydaktycznej przez studentki i studentów, pochwały badaczy i badaczek dla kadry administracyjnej i inne przykłady najzwyklejszego lubienia swojej Uczelni.

Zaangażowanie i włączanie się tak wielu z nas w kształtowanie już nie tylko samej Uczelni, ale też coraz szerszego jej otoczenia jest wyrazem naszej odpowiedzialności i przynosi owoce.

Cenne pomysły na innowacje wniosła Polytechnica Nova, studenci razem z profesorami stawiają Uczelni kształtujące świat wyzwania badawcze, wielcy biznesu doradzają nam w Radzie Uczelni, a młodzi architekci opracowują projekt kampusu dla naszych fantastycznych kół naukowych.

PWr jest przyjazna i otwarta zarówno do wewnątrz – m.in. dzięki Zespołowi Równościowemu i Liderom Dostępności, jak i na zewnątrz – współpracujemy z miastem, regionem i liderami gospodarki.

I wreszcie mamy pierwszy grant ERC! A także: najwyższe w historii kategorie naukowe, członkostwo w Unite!, rekordową skalę aktywności studenckiej, bardziej zaangażowaną i otwartą wspólnotę oraz największą w kraju informatykę i pierwszą politechniczną medycynę.

A co ekscytującego przed nami, oprócz spraw do dokończenia lub kontynuacji?

Proponuję siedem nowych wyzwań, godnych akademickiego lidera przemian, jakim jest PWr:

Prezentując Państwu program na drugą kadencję rektorską, pragnę zaakcentować dwie kwestie: nasze osiągnięcia tej kadencji są efektem połączenia odpowiedniej wizji i współdziałania; nie warto się zatrzymywać, gdy wciąż mamy przed sobą wielkie wyzwania i wielkie możliwości.

Cztery lata temu obiecałem, że odłożę na bok swoją karierę naukową, aby w pełni oddać się pracy na rzecz Uczelni i razem z Państwem wynieść ją na wyższy poziom.

Spełniło się więcej, niż można było oczekiwać, ale ufam, że wszyscy pragniemy dalszego rozwoju zarówno w sferze nauki i innowacyjności, jak i relacji międzyludzkich, organizacji i kultury pracy.

Zapewniam, że wciąż mam ten sam entuzjazm, a przy tym znacznie więcej doświadczenia.

W ostatnich latach przekonałem się, jak różnorodnym organizmem jest Uczelnia, z jakimi problemami mierzą się poszczególne grupy, ale też jak wielki potencjał ma nasza wspólnota. Mając dużo większy wgląd w codzienne życie Politechniki, znając Państwa aspiracje i potrzeby, jestem gotów do dalszej ciężkiej pracy na rzecz Uczelni i obiecuję, że uczynię to z sukcesem.

Jestem świadomy, że Uczelnia wymaga nieustającego wsparcia i rozwoju w każdej sferze, że nasza siła tkwi w dbaniu o wielkie i małe sprawy, dlatego z pełną odpowiedzialnością deklaruję wolę kontynuowania misji, jaką jest pełnienie funkcji rektora.

Pragnę, aby każdy i każda z Was z przyjemnością przychodzili do pracy, z ciekawością studiowali i z radością prowadzili badania. Pragnę, abyśmy wszyscy byli dumni z Politechniki Wrocławskiej, a czas spędzony w Uczelni był wartościowy i nadawał dodatkowy sens Państwa życiu.

Serdecznie zapraszam do lektury programu i dalszej współpracy, dzięki której wszystko jest możliwe!

Podpis Arkadiusz Wójs

Szanowni Państwo,

Dziękuję za Wasz wybór.

Doceniam Wasz czas, zaangażowanie, staranność i wnikliwość – były spotkania, teksty do przeanalizowania, debaty – było tego dużo.

Składam podziękowania całej Uczelni za wysoką ocenę naszych wspólnych dokonań w tej kadencji.

Nie chcę się przy tej okazji rozwodzić nad podsumowaniami, ale dzielę się radością z tej oceny z osobami formalnie z mocy Statutu współodpowiedzialnymi za Uczelnię, czyli prorektorami, dziekanami i szefami działów administracji, a także ogromną liczbą innych osób, które zaangażowały się w rozwój Uczelni i którym zawdzięcza ona swój sukces oraz podstawy do jeszcze ambitniejszych planów na przyszłość.

W szczególny sposób dziękuję studentom i doktorantom za troskę o Uczelnię i za odpowiedzialność, przejawiającą się w wielu spotkaniach i merytorycznie świetnej debacie.

Dziękuję Państwu za akceptację dla zaprezentowanej odważnej wizji dalszego rozwoju Uczelni, zawierającej istotne nowe wyzwania i cele.

Oraz za okazane mi zaufanie, abym to ja pokierował Politechniką Wrocławską przez kolejne cztery lata, kiedy tę wizję będziemy wspólnie realizować. 

Z wyrazami szacunku,

Podpis Arkadiusz Wójs
Skip to content