Arkadiusz Wójs

Rektor łączący
pokolenia

Kandydat na Rektora Politechniki Wrocławskiej 2020

"Nie oczekuj lepszych
rezultatów, jeśli wciąż robisz to samo"

~Albert Einstein (1879-1955, fizyk)

O mnie

Jestem nierozerwalnie związany z Wrocławiem i Politechniką Wrocławską. W tym mieście się urodziłem, tu chodziłem do szkół i tutaj mieszkam. W murach tej Uczelni zostałem inżynierem, zdobyłem kolejne stopnie i tu spełniam swoje naukowe i zawodowe marzenia.

Choć od ponad dekady jestem profesorem tytularnym, to wciąż dobrze rozumiem problemy studentów, doktorantów i młodych naukowców. Kilka lat spędziłem pracując na wiodących uczelniach zagranicznych: w Kanadzie, USA i Wielkiej Brytanii. Każde z tych doświadczeń było cenne i prawie każde warte wykorzystania w naszych rodzimych strukturach.

Od kilku lat całym sercem angażuję się w obowiązki dziekana WPPT. Razem z równie oddanymi współpracownikami przeprowadziliśmy na tym dużym i różnorodnym wydziale poważne zmiany, które zostały dobrze ocenione przez środowisko akademickie, a mnie dały szerszą perspektywę rozumienia organizacji uczelni.

Jestem fizykiem i jako naukowiec czuję się spełniony. Dobrze rozumiem efekty nieliniowe i zjawiska krytyczne w układach złożonych. Mogłem się wielokrotnie przekonać, że w kierowaniu dużymi zespołami ludzkimi ta wiedza jest bezcenna.

Interesuje mnie cały świat, a przede wszystkim subtelne powiązania między nauką, sztuką i ludzkim umysłem. Moje pasje to ludzie i muzyka. Poza tym gram w tenisa, biegam, pływam i (ostatnio zbyt mało) czytam.

Za najwyższe wartości w życiu wspólnoty akademickiej uznaję szeroko rozumianą wolność i poszanowanie tradycji. Uważam, że Politechnika Wrocławska jako nowoczesny, interdyscyplinarny uniwersytet naukowo-techniczny jest przygotowana do stawiania ambitnych celów i ich realizacji, a także do urzeczywistniania różnorodnych aspiracji swojej społeczności. Jestem gotowy służyć naszej Uczelni wspierając wszystkie działania, które do tego zmierzają.

Misja

Poszukiwanie prawdy, prowadzenie badań naukowych i tworzenie wartości intelektualnej w obszarach nauki i techniki.

Kształcenie inżynierów i badaczy – kompetentnych specjalistów, twórców nauki i techniki, liderów gospodarki nowoczesnego świata.

Tworzenie przestrzeni dla wolności myśli i słowa oraz swobodnej realizacji indywidualnych aspiracji intelektualnych dzisiejszych i przyszłych inżynierów i naukowców.

Rozwój technologii, współpraca z otoczeniem gospodarczym i innymi ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą.

Gromadzenie wiedzy i kompetencji oraz tworzenie nowoczesnych laboratoriów działających także na rzecz podmiotów zewnętrznych.

Pielęgnowanie tradycji i wartości akademickich.

REKTOR,
KTÓRY ŁĄCZY
POKOLENIA

Troszczę się o przyszłość Politechniki Wrocławskiej

PEPET OPEN 2019

Wspólna aktywność
łączy pokolenia

Z pasją podchodzę
do działalności akademickiej

"Nie oczekuj lepszych rezultatów,
jeśli wciąż robisz to samo"

~Albert Einstein (1879-1955, fizyk)

Pracownicy, Doktoranci i Studenci Politechniki Wrocławskiej,

Jestem Państwu ogromnie wdzięczny za okazane mi zaufanie. Obiecuję, że jako rektor dołożę wszelkich starań, aby Politechnika Wrocławska była uczelnią świetną i przyjazną, otwartą na świat i do wewnątrz, żebyśmy ją lubili i byli z niej dumni.

Jeszcze raz serdecznie wszystkim Państwu dziękuję za poświęconą mi uwagę, liczne spotkania, dyskusje, maile, zainteresowanie opublikowanym w internecie programem i debatami wyborczymi. Dziękuję też za pokazanie mi Politechniki w szerszym wymiarze i Państwa oczyma. Dzięki temu dziś znam tę naszą wspólną Uczelnię dużo lepiej.

Dzięki Państwa decyzji jestem w tej chwili bardzo szczęśliwy. Wierzę, że dzięki wspólnej pracy za kilka lat będę mógł napisać, że spełniliśmy marzenie o fantastycznej Uczelni.

Z wyrazami szacunku,

Skip to content